top of page

ÁSZF
 

www.safarkert.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.safarkert.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető friss zöldség és gyümölcs doboz, illetve egyéb élelmiszerek és egyéb termékek csomagküldő-kiskereskedelem (házhozszállítás) útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.

 

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Sáfárkert, azaz Sáfár Norbert és Vágó Vanessza családi őstermelői gazdaság. mint Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő, megtekinthető az Adatvédelem menüpontnál.

 

1. Szolgáltatói adatok

Cégnév: Sáfár Norbert és Vágó Vanessza Vanda családi őstermelői gazdasága

Képviselő tag: Vágó Vanessza Vanda

Székhely: 2700 Cegléd Ugyer XII. dűlő 854.

Telephely: 2700 Cegléd Ugyer XII. dűlő 854.

Adóazonosító: 8457533002

Őstermelői szám: 0287048

Elektronikus elérhetőség: safarkert1983@gmail.com

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség (ügyfélszolgálat) : +36706228418

Ügyvezető: Vágó Vanessza Vanda +36706228418

2. Vásárló

Az a regisztrált felhasználó, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel.

 

3. ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

4. A Safarkert.hu szolgáltatása

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. Azonban a Szolgáltató a Honlapon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást kizárólag Budapest és Cegléd közigazgatási határán belül tudja biztosítani. Ezen területen kívül eső címre a Szolgáltató nem végez kiszállítást. Az érvénytelen megrendelések számának csökkentése és az azzal járó esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a Honlap szállítási információs oldalán, illetve regisztrációkor irányítószám alapján ellenőrizhető, hogy végez-e a Szolgáltató az adott területre kiszállítást vagy sem. Részletes információ elérhető a honlapon a szállítási információk menüpont alatt.

 

 

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára érhető el, akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.

 

5. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejötte

5.1 Regisztráció folyamata

A regisztrációt a Honlap látogatója a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével tudja elvégezni. A regisztrált felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag a regisztrált felhasználót terheli. A regisztrációról a felhasználó a megadott e-mail címére visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató, amelyben megadott linkre kattintva tudja a felhasználó megerősíteni regisztrációját. A folyamat során a Megrendelőnek érdemes a levélszemét fiókját is megnéznie. A regisztrált felhasználó a safarkert.hu azonosítójának és/vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése esetén bármikor automatikusan kérheti a rendszertől jelszó emlékeztető e-mailt a korábban megadott email címére. Az safarkert1983@gmail.com e-mail címen tud segítséget kérni a Szolgáltatótól, amennyiben az email címét meg szeretné változtatni. A regisztrált felhasználó az általa a regisztráció során megadott adatokat, beleértve a jelszót bármikor módosíthatja a saját felhasználói fiókjának profil oldalán. A regisztrációt a regisztrált felhasználónak egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. A Szolgáltatás a megrendelés leadásakor megadott szállítási címre teljesíti a szállítást. A kiszállítást érintő adatmódosításokat azonban a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem tudja minden esetben nyomon követni azoknak a megrendelési időszak zárása és a harmadnapi teljesítése között történő módosítása esetén, így az abból eredő esetleges kellemetlenségekért, késedelemért és károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség a regisztrált felhasználó azonosítójának és/vagy jelszavának, valamint a Szolgáltatóval szerződésben álló Braintree weboldalán történő bankkártyás fizetés során használt banki adatok illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. A safarkert.hu nem fér hozzá az ott megadott azonosítókhoz, számlaegyenlegekhez semmilyen módon. 

Az safarkert1983@gmail.com e-mail címen tud segítséget kérni a Szolgáltatótól, amennyiben az email címét meg szeretné változtatni.

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését, vagy módosítását bármikor kérheti  elektronikus levéllel a safarkert1983@gmail.com címen, a +36706228418 telefonszámon, a részünkre eljuttatott levéllel postai úton a 2700 Cegléd Malom utca 1. 1/3 címen.

5.2 A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte

A regisztrált felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a megrendelésének leadásával, illetve a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a Szolgáltatóval. A szerződés tárgya a regisztrált felhasználó által a Honlapon keresztül megrendelt friss zöldség és gyümölcs doboz, valamint késztermékek, illetve egyéb élelmiszerek és egyéb termékek megvásárlása és csomagküldő-kiskereskedelem keretében történő házhozszállítása. A Szolgáltató a szerződést iktatja és adatbázisában tárolja, mely szerződések hozzáférhetőek legalább 3 hónapon át a „Rendeléseim” menüpont alatt. A Szolgáltató nem felel szerződésszegésért, illetve a nem szerződésszerű teljesítésért azon esetekben, amelyek a Szolgáltató által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetők vissza.

 

5.3 Megrendelés megerősítése

A regisztrált felhasználó az általa megrendelt tételekről, azok végleges jóváhagyását követően a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére visszaigazoló e-mailt kap rögtön, de legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik meg a visszaigazoló email, a felhasználó ellenőrizze spam (levélszemét) mappáját, illetve vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén. A megrendelés akkor jön létre, ha azt a Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja. Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a Szolgáltató részben vagy egészben nem tud eleget tenni a leadott megrendelésnek, arról – az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül – e-mailen és/vagy telefonon értesíti a megrendelést leadó regisztrált felhasználót. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségvédelmi, rendelkezésre állási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolásból saját belátása szerint a regisztrált felhasználó által leadott rendelést illetően változtatásokat tegyen. Ilyen esetben a Szolgáltató a tőle elvárható mértékben igyekszik előre tájékoztatni a változásokról a megrendelést leadó felhasználót, illetve a tőle elvárható mértékben igyekszik a változással érintett rendelési tételért kárpótolni más élelmiszerrel, azaz helyettesítő terméket felajánlani. Amennyiben a megrendelést leadó felhasználó nem találja kielégítőnek a Szolgáltató által felajánlott élelmiszert, elállhat a szerződéstől, nem köteles átvenni a részére felajánlott helyettesítő terméket, illetve annak el nem fogadását az átvételt követően 24 órán belül jelezheti a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a következő rendeléskor jóváírjuk a helyettesítő termék értékét. Amennyiben az nem romlandó, hanem hosszú szavatossági idejű élelmiszer, akkor vissza is hozzuk a következő szállításkor, ezért megkérjük, hogy őrizze meg.

 

5.4 Termékek származási helye

A szolgáltató hazai előállítású és termelésű élelmiszereket és egyéb termékeket forgalmaz. Szolgáltató weboldalán minden termék származási helye Magyarország.

 

5.5 Megrendelések egyeztetése, törlése

A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztrált felhasználó adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében. Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni a megrendelést egyidejűleg törölve a felhasználó regisztrációját. 

 

A megrendelés tartalmát pénteki kiszállítás esetén kedd 21:00-ig lehet e-mailben módosítani, illetve törölni. Ezen határidőt követően a leadott és visszaigazolt megrendelést elektronikusan már nem lehet törölni, azt a felhasználó – a minőségi kifogás, illetve termékhelyettesítés esetét kivéve – köteles átvenni és kifizetni. 

 

A Szolgáltató fenntartja magának a felhasználó fiókjának törlésére vonatkozó jogát, amennyiben a felhasználó olyan áru átvételét tagadja meg, amely a leadott megrendelésének megfelelő és kifogástalan minőségű, vagy amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel várakozásra kényszeríti a kiszállítót. Amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel többletköltséget okoz a Szolgáltatónak (pl. ismételt kiszállítás, parkolási bírság), a felhasználó köteles ezen többletköltséget a Szolgáltatónak megtéríteni. A felhasználó törlésére az esetben is sor kerül, ha számláját nem egyenlíti ki, illetve felszólító levelünkre nem reagál 8 napon belül.

A rendelést módosítani lehet, amennyiben még nem került kifizetésre kártyás fizetéssel, vagy banki utalással.

 

5.6.1 Fizetési módok

A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét a Honlapon keresztül elérhető Braintree fizetőfelületen keresztül, vagy banki átutalással teljesítheti. A házhozszállítás díja a megrendeléssel együtt kerül kiszámolásra a megrendelést leadó felhasználó által megadott szállítási címtől függően. A felhasználó a Honlap szállítási információs menüpont alatt tájékozódhat egyúttal az adott címre történő házhozszállítás díjáról is. A házhozszállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap szintén kijelzi a felhasználó számára és hozzáadja a végösszeghez. A Szolgáltató a rendelés kézbesítésével egyidejűleg adja át a Szolgáltatásra vonatkozó nyugta eredeti példányát a rendelést leadó felhasználó részére. 

 

 

5.6.2 Braintree fizetési mód

 

A Braintree elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel biztonságosan tud bankkártyával fizetni. A szolgáltatást nyújtó Braintree a Paypal leányvállalata. A Paypale (europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. a Luxemburgi Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Felhasználható bankkártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Electron, Amex

 

Ezen fizetési szolgáltatás jelenleg szünetel.

 

5.7 Termékek ára

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében vásárlásra felajánlott friss zöldség és gyümölcs dobozokat, valamint egyéb élelmiszereket és egyéb termékek a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek nem foglalják magukba az általános forgalmi adót, a Szolgáltató alanyi mentessége révén. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják. A weboldalon a termékek egységára is megtalálható. Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából, vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen, ha nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(eke)t a hibás áron értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat, vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával, vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.

 

5.8 Megrendelések házhozszállítása

A Szolgáltató a leadott megrendeléseket az alábbi táblázatban foglaltak szerint teljesíti:

 

A felhasználó által leadott megrendelés azonos naptári hét pénteki napján kerül kiszállításra. Ünnepnapok esetén kimaradhat/eltolódhat bizonyos szállítási nap. A kiszállítás napjáról a felhasználó a megrendelést visszaigazoló e-mailben is tájékoztatást kap. Amennyiben a megrendelés kézbesítése sikertelen, úgy a Szolgáltató elállhat a kézbesítéstől. A sikertelen kiszállítás költsége és a termékek értéke is a Megrendelőt terhelik. A sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Szolgáltató jogosult a leadott megrendelést érvényteleníteni és törölni, továbbá törölni a felhasználó fiókját is, amennyiben a sikertelen kézbesítés megismétlődik. Kedd éjfél elött érvénytelenített és törölt, azonban előre kifizetett megrendelések tekintetében a Szolgáltató pénz-visszafizetési kötelezettséggel tartozik a felhasználó felé. 

A házhozszállítás részletes leírását a honlapon található Szállítási információk menü tartalmazza, amely jelen ÁSZF részét képezi.

 

 

5.10 Továbbértékesítés

A regisztrált felhasználó az ÁSZF elfogadásával és a rendelés leadásával elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem jogosult a megrendelt termékeket továbbértékesíteni, sem feldolgozni, mivel számlánk nem tartalmaz egyedi tételazonosítót.

 

6. Vásárló jogai, kötelezettségei. Elállási jog gyakorlása

A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés azon tételeit, amelyek jellegüknél fogva nem gyorsan romlandóak (tehát nem friss zöldség, gyümölcs) 8 munkanapon belül visszaküldheti a Szolgáltató részére a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ra tekintettel. Az élelmiszerek romlandóság alapján történő besorolása az európai úniós szabályozásnak megfelelően és a korábbi Élelmiszer biztonság zöld könyve alapján történik. Az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályok a következő linken elérhetőek: https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke A visszaküldés költségei a megrendelést leadó felhasználót terhelik. A Szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében. A Szolgáltató köteles a megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldött csomag kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszafizetni a megrendelést leadó felhasználónak átutalással teljesített fizetés esetén a felhasználó bankszámlaszámára történő visszautalással. A megrendelő a hibás, nyomott, sérült termékek átvételét megtagadhatja. Amennyiben a megrendelő a csomag átvételekor személyesen nincs jelen, úgy elvárható határidőn belül (1-3 nap) fényképpel jelezheti a Szolgáltatónak a hibás terméket, amit a Szolgáltató a fentiek figyelembe vételével korrigálhat. A vásárlást követő 24 órán belül jelezze felénk reklamációját friss gyümölcs vagy zöldség esetén és ha lehet mellékeljen fotót is mivel a friss gyümölcsök, salátafélék fogyasztási ideje 1 nap. Ezt követően csak olyan friss termékre tudunk elfogadni reklamációt, aminek fogyasztási ideje hosszabb mint 1 nap illetve, ahol a probléma nem volt szemmel látható (pl egy tök). Hosszabb szavatossági idejű termékeknél természetesen a minőségi kifogást később is elfogadjuk. 

 

7. Honlap használata, folyamatos működése

A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további feltételek és információk a honlapon található Vásárlási Feltételek tartalmazzák, amelyek jelen ÁSZF részét képezik. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

 

8. Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel. Weboldalunkon megjelentetünk recepteket, ezek a tartalmak is a Szolgáltató tulajdonát képezik.

 

9. Termékeket ábrázoló képek

A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közli a Szolgáltató, mely tartalmazza a termék részletes leírását. Kérjük a regisztrált felhasználókat, hogy az illusztrációként feltüntetett képet, grafikát szíveskedjenek egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen az safarkert1983@gmail.com email címen segítséget kérni a Szolgáltatótól.

 

10. Jogvita

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő regisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Adatvédelmi panasz esetén Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon, amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az safarkert1983@gmail.com e-mail címre.

 

Sáfár Norbert és Vágó Vanessza Vanda Őstermelő Családi Gazdasága

Fizetési opciók

- Kártyás fizetés (a Braintree rendszerén keresztül)

- Banki átutalás

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi tájékoztató

A safarkert.hu ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 2021.

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) Sáfár Norbert és Vágó Vanessza Vanda Őstermelő Családi Gazdasága (székhely: 2700 Cegléd Ugyer XII. dűlő 854, Képviselő: Vágó Vanessza Vanda, Adóazonosító: 8457533002, Őstermelői szám: 0287048; a továbbiakban: „Őstermelő Gazdaság”) által üzemeltetett www.safarkert.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető friss zöldség és gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek csomagküldő-kiskereskedelem (’házhozszállítás’) útján történő megrendelése során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Az Őstermelő Gazdaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. Az Őstermelő Gazdaság adatvédelmi felelőse Vágó Vanessza Vanda, aki az safarkert1983@gmail.com címen érhető el.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: az érintettel (’felhasználó’) kapcsolatba hozható adat - különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

 2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. A fentiek alapján az Őstermelő Gazdaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció során feltöltésre kerül.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adatokat használni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. Az Őstermelő Gazdaság a rögzített személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli. Az Őstermelő Gazdaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást a regisztrált felhasználó igénybe vehesse és az Őstermelő Gazdaság azt szerződésszerűen teljesíthesse. A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan az Őstermelő Gazdaság nem gyűjt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás (megrendelés) igénybevételének előfeltétele azonban a Honlapon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • Név

 • Szállítási cím

 • Telefonszám

 • E-mail cím

 • Számlázási adatok (név, cím)

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok az Őstermelő Gazdaság által, a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) az Őstermelő Gazdaság a regisztrált felhasználónak - amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet, SMS-t küldjön közvetlenül a felhasználó e-mail címére, telefonszámára.

Amennyiben a Facebook.com/safarkert1983 oldalon megadott adatokat elküldöd nekünk, akkor társaságunk a Facebook által továbbított adatokat jogosult kezelni, kifejezetten a társaságunk "adatkezelés célja" meghatározott célokra.

ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrált felhasználók azonosítása és a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatás teljesítése az Őstermelő Gazdaság által, ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, a regisztrált felhasználó és az Őstermelő Gazdaság között megkötésre került szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, regisztrált felhasználók részére hírlevél, illetve telefonszámukra SMS küldése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.

A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Őstermelő Gazdaság, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a hírlevél alján található „leiratkozom” gombbal, a vevőszolgálat isafarkert1983@gmail.com e-mail címére küldött elektronikus levéllel.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Őstermelő Gazdaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár alvállalkozó részére - semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Őstermelő Gazdaság jogszabályi előírásnál fogva köteles. A Szolgáltatás teljesítése érdekébe az Őstermelő Gazdaság a regisztrált felhasználónak a következő adatait bocsátja esetlegesen a szállító vagy futár alvállalkozó rendelkezésére:

 • Név

 • Szállítási cím

 • Telefonos elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)

Az Őstermelő Gazdaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Őstermelő Gazdaság fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. Az Őstermelő Gazdaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

NÉVTELEN ADATOK ÉS "COOKIE"-K

Az Őstermelő Gazdaság a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, az Őstermelő Gazdaság nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Őstermelő Gazdaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Őstermelő Gazdaság beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

2018. október 24-től a Facebook pixel már nem csak a Facebook nevében fog cookie-kat lerakni a látogatóink számítógépére, hanem a nevünkben is. Hiszen a az eddigi third-party cookie-k mellett first-party cookie-kat is fog használni.

JOGORVOSLATI JOG

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését, vagy módosítását bármikor kérheti  az Őstermelő Gazdaság küldött elektronikus levéllel az safarkert1983@gmail.com címen, az Őstermelő Gazdaság +36706228418 telefonszámán.

A regisztrált felhasználó kérelmére az Őstermelő Gazdaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Őstermelő Gazdaság mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Őstermelő Gazdasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Őstermelő Gazdaság költségtérítést állapíthat meg.

Az Őstermelő Gazdaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a vevőszolgálat safarkert1983@gmail.com e-mail címére küldött elektronikus levéllel;(ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Őstermelő Gazdaság a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Őstermelő Gazdaság az értesítést mellőzheti. A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Őstermelő Gazdaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Őstermelő Gazdaság az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett felhasználó az Őstermelő Gazdaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat. Amennyiben a felhasználó megsérti az Őstermelő Gazdaság Általános Szerződési Feltételeit, az Őstermelő Gazdaság mint szolgáltató jogosult törölni a regisztrált felhasználó adatait. Az Őstermelő Gazdaság az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Őstermelő Gazdaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására. Jelen Tájékoztató 2021. július 01. napján lép hatályba és hatálya kiterjed valamennyi regisztrált felhasználóra. Regisztrált felhasználók kötelezettséget vállalnak a jelen Tájékoztató betartására.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az safarkert1983@gmail.com e-mail címre.

Sáfár Norbert & Vágó Vanessza Őstermelő Családi Gazdasága

bottom of page